Taryfa

Szanowni klienci

Informujemy, że 12 kwietnia 2021r. decyzją nr BI.RZT.70.41.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wydminy na okres trzech latTaryfa została ogłoszona na BIP Wody Polskie dnia 30.04.2021r.

więcej ……..

UWAGA

Szanowni Państwo,

Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań oraz pojawienie się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej koronawirusa zwracamy się do Państwa z prośbą o zminimalizowanie załatwiania spraw bezpośrednio w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. w Wydminach.

Do Państwa dyspozycji pozostajemy pod następującymi numerami telefonów:

  1. Sprawy adminstracyjno – księgowe       – 87 4210078; 513061505
  2. Zgłaszanie awarii i sprawy techniczne –    87 4210078; 508 921 132; 87 4210544

Ponadto prosimy o przesyłanie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem Poczty Polskiej, firm kurierskich, poczty elektronicznej: pukiz.wydminy@gmail.com.

Faktury za wodę i ścieki będą wystawiane zaliczkowo i zostawiane w skrzynkach pocztowych,  a w przypadku ich braku w drzwiach, furtkach itp.

Stany wodomierzy można podawać również drogą elektroniczną  lub telefoniczną.

                                                                   z poważaniem

                                                    Prezes Zarządu – Rafał Osinka

Zapraszamy

Uwaga 

Spotkanie informacyjne

dotyczące budowy mieszkań „WŁASNY KĄT”

środa 19 grudnia 2018 r. o godz. 1700

   Sala dolna GOK

ZAPRASZAMY