Kontakt

Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych i Zieleni sp. z o.o.
ul. Suwalska 20
11-510 Wydminy

tel./fax  874210078

email: biuro@pukiz.pl

Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS 0000395963

Kapitał zakładowy14 564 800,00
NIP 845-198-08-55; REGON 281342984; BDO 000042686

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy
57 9364 0000 2004 0018 2328 0001