WFOŚIGW W OLSZTYNIE

Nazwa zadania: „Budowa wiejskiej oczyszczalni w miejscowości Gawliki Małe wraz z kanalizacją i niezbędną infrastrukturą oraz modernizacja SUW w m. Łękuk Mały”

Koszt kwalifikowany zadania: 3799673,14 zł

Forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Olsztynie: pożyczka 1828121,14 zł

„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”

odnośnik do strony: www.wfosigw.olsztyn.pl

_____________________________________________________________________________

Nazwa zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pamry i Berkowo”

Koszt kwalifikowany zadania: 595 800,00 zł

Forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Olsztynie: pożyczka 406 000,00 zł

„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”

Opis zadania: Inwestycja budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Pamry i Berkowo

odnośnik do strony: www.wfosigw.olsztyn.pl

Nazwa zadania: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wydminach

Koszt kwalifikowany zadania: 4.146.340,47 zł

Forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Olsztynie: pożyczka 928.987,23 zł

„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”

Opis zadania: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wydminach

odnośnik do strony: www.wfosigw.olsztyn.pl