PROW 2014-2020

„Budowa wiejskiej oczyszczalni w miejscowości Gawliki Małe wraz z kanalizacją i niezbędną infrastrukturą oraz modernizacja SUW w m. Łękuk Mały”

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa

Podziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzaniu energii”

zgodnie z umową nr 00062-65150-UM1400151/19 z dnia 17.08.2020r.