OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Usług Komunalno – Rolnych
Sp. z o.o. w Miłkach informuje, iż w dniu
16 listopada 2023 roku

w godzinach 8 00 – 14 00 nastąpi przerwa w dostawie wody ( prace konserwacyjne) w miejscowości Szczepanki