Informacja

Przedsiębiorstwo Usług

Komunalno – Rolnych Sp. z o.o.

w Miłkach

Informuje, że w poniedziałek 22.07.2019 roku
od godz. 8 00 do 20 00 nastąpi przerwa w dostawie
wody z wodociągu publicznego Miłki.

Dotyczy odbiorców zamieszkujących i przebywających
na terenie miejscowości wykazanych poniżej:
Miłki, Marcinowa Wola, Przykop, Paprotki,
Lipińskie, Lipowy Dwór, Staświny, Ruda,
Kleszczewo, Kleszczewo Osada, Rydzewo,
Jagodne Wielkie, Jagodne Małe i Szczepanki.
Informujemy, że zastępczy punkt poboru wody
znajduje się w miejscowości Wyszowate na terenie

OSA – plaża gminna

Przerwa spowodowana będzie naprawą i wymianą
sieci wodociągowej w Miłkach przy ul. Giżyckiej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiana cen dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni spółka z o.o. ul. Suwalska 20 11-510 Wydminy informuje, że od 1 lutego 2019r. ulegają zmianie ceny dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wydminy w związku z podjętą w dniu 28 grudnia 2018r. Uchwałą NR IV/21/2018r. Rady Gminy Wydminy w sprawie dopłaty do ceny  1 m3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Ceny uchwalonych dopłat od dnia 01. 02. 2019r. wynoszą :

  • dla odbiorców usług Grupy 1 dopłaty do ceny 1 m3 dostarczonej wody w wysokości  0,66 zł netto
  • dla odbiorców usług Grupy 1 dopłaty do cen 1 m3 odprowadzanych ścieków w wysokości  3,60 zł netto.

W celu wyliczenia aktualnej ceny dostarczanej wody i ceny odprowadzanych ścieków dla odbiorcy należy cenę z taryfy pomniejszyć o obowiązującą cenę dopłaty.

Jednocześnie przypominamy, że od dnia 18 maja 2019r. wchodzą w życie kolejne ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zgodnie z ogłoszona taryfą

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe wykonania usługi polegającej na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu – „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wydminach”

pobierz

Wybór wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu inżyniera kontraktu
pobierz

Zapraszamy

Uwaga 

Spotkanie informacyjne

dotyczące budowy mieszkań „WŁASNY KĄT”

środa 19 grudnia 2018 r. o godz. 1700

   Sala dolna GOK

ZAPRASZAMY