TARYFA

Szanowni klienci

Informujemy, że 12 kwietnia 2021r. decyzją nr BI.RZT.70.41.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wydminy na okres trzech latTaryfa została ogłoszona na BIP Wody Polskie dnia 30.04.2021r.

Taryfa wchodzi w życie z dniem 8.05.2021r.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną  wodę :

Lp.WyszczególnienieWielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)
Taryfowa grupa odbiorców usługRodzaj cen i stawek opłatW okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfyW okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfyW okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
      
1Grupa 1cena wody (zł/m3)4,414,454,49
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./m-c)  na Odbiorcę w rozliczeniach w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym8,708,708,70

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Lp.WyszczególnienieWielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)
Taryfowa grupa odbiorców usługRodzaj cen i stawek opłatW okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfyW okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfyW okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
1Grupa 1cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)15,6815,6515,64
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb. /m-c) w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym4,004,004,00

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rada Gminy Wydminy Uchwałą z dnia 30 kwietnia 2021r. uchwaliła dla odbiorców usług Grupy 1 dopłaty do cen 1 m3 odprowadzanych ścieków w wysokości  4,38 zł netto. Nowe dopłaty obowiązują od 8 maja 2021r.