PUKiZ Wydminy

Uchwała nr 01/12/2017

Zarządu

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o.

z dnia 08 grudnia 2017r.

 

 

 

w sprawie ustalenia cen i stawek opłat na świadczone usługi publiczne

 

 

Na podstawie §6 pkt. 8 Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. na terenie Gminy Wydminy (uchwała nr 05/2011 Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. z dnia 10 października 2011r. zatwierdzonego Zarządzeniem nr 100/2011 Wójta Gminy Wydminy z dnia 24 listopada 2011r.) uchwalam, co następuje:

 

§1

Wprowadzam Cennik usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2018r.

 

 

 

 

                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                     (-) Rafał Osinka

 

 

Załącznik do

                                                                                                                                                             uchwały nr 01/12/2017

                                                                                                                                                             Zarządu

                                                                                                                                                             PUKiZ sp. z o.o.

                                                                                                                                                             z dnia 08.12.2017r.

 

          

CENNIK USŁUG PUBLICZNYCH

świadczonych przez

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o.

 

I. Usługi wodociągowo - kanalizacyjne

L.p.

Rodzaj usługi

Cena netto

1

Wykonanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza na żądanie klienta (w przypadku stwierdzenia sprawności wodomierza)

130,00  plus koszt ekspertyzy

2

Montaż i demontaż wodomierzy, udokumentowane uszkodzenia powstałe z winy odbiorcy:

- koszt wodomierza

- montaż wodomierza z demontażem starego

- ponowne oplombowanie wodomierza ( uszkodzenie plomby powstałe z winy odbiorcy) oraz zaplombowanie podlicznika

 

 

Cena zakupu + 20%.

40,00

80,00

 

3

Wykonywanie przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych, sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych i inne prace wodociągowo-kanalizacyjne

Po wcześniejszym uzgodnieniu, wg kalkulacji

 

II. Usługi komunalne

 

L.p.

Rodzaj usługi

Cena netto

1

Utrzymanie czystości chodników i placów za m2

   0,90

2

Koszenie kosą spalinową za godzinę

65,00

3

Koszenie kosiarką spalinową za godzinę

65,00

4

Czyszczenie kanalizacji  (urządzenie wysokociśnieniowe)

130,00

5

Wywóz nieczystości płynnych

- koszt utylizacji za 1m3

- koszt transportu za 1km

Ustala się stałą kilometrówkę do obciążania kosztami transportu do poszczególnych miejscowości odnośnie wywozy nieczystości płynnych :

Ustala się stałą kilometrówkę do obciążania kosztami transportu do poszczególnych miejscowości odnośnie wywozy nieczystości płynnych :

Z Oczyszczalni Wydminy do:

1. Berkowo          -  17 km

2. Zelki                 - 14 km

3. Hejbuty            -  11 km

4.Cegielnia Ranty -   7 km

5.Ranty                  -7,5 km

 6. Pamry                - 11 km

7. Malinka            -12,5 km

8. Talki                 -11,5 km

9. Okrągłe              - 15 km

10. Pańska Wola     -17 km

11.Pańska Wola Osada- 19 km

12.Rostki                 -10 km

13. Franciszkowo     - 13km

14. Radzie                -10 km

15. Cybulki                -5 km

16. Wężówka            -6 km

17. Gawliki Małe      -7 km

18. Gębałki               -9 km

20. Siemionki Rydze - 4 km

21. Siemionki         -5,5 km

22.Szczepanki            -8 km

23. Dudka                  -5 km

24.Grodkowo          -8,5 km

25. Ernstowo            - 4 km

26. Sucholaski        -5,5 km

27. Siedliska           - 11 km

28. Mazuchówka    -   4 km

29. Gawliki Wielkie-7,5 km

30. Pietrasze            -11 km

31. Szczybały Orłowskie- 11 km

32. Grądzkie            - 11 km

33. Orłowo              - 14 km

34. Łękuk Mały       -14 km

35. Róg Orłowski    -17 km

36. Gajrowskie        - 16 km

37. Czarnówka        - 11 km

38. Wydminy       - 4 km

 

                    16,00

                     2,46

 

 

 

 

 

Ceny powyższe są cenami netto (doliczamy do nich podatek VAT w wysokości zależnej od rodzaju usługi).

 

 

                                                                                                         

                                                                                                     Prezes Zarządu

                                                                                                     (-) Rafał Osinka