PUKiZ Wydminy

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2017 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni spółka  z o.o.  zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni spółka z o.o.

ul. Suwalska 20

11-510 Wydminy

 

Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach oraz wystawianych fakturach.

 

 

Z poważaniem,

                   Prezes Zarządu

                                                                                                     (-) Rafał Osinka


Licznik odwiedzin  Statystyki