Aktualne

Budowa wiejskiej oczyszczalni ścieków w m. Gawliki Małe wraz kanalizacją i niezbędną infrastrukturą oraz modernizacja SUW w m. Łękuk Mały

ID Ogłoszenia 01/14/07/2021 – link do ogłoszenia data ogłoszenia 14.07.2021r.

Informacja z otwarcia ofert                                                                                 29.07.2021r.

Zawiadomienie o wyborze oferty                                                                             Wydminy, 05.08.2021