Archiwalne

Data opublikowania 05.09.2017 16:33

Ogłoszenie nr 583475-N-2017 z dnia 2017-09-05 r.

Zamówienia na: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pamry i Berkowo
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o.

Rodzaj przetargu: Roboty budowlane

Termin składania ofert: 2017-09-20, godzina: 10:00

Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. ul. Suwalska 20; 11-510 Wydminy

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu

siwz, zal. 1, zal. 6, zal. 7, zal. 8, zal. 9, zal. 10, zal. 11

Zal. 2 Wzór umowy

Zal. 3 Opis przedmiotu zamówienia

Zal. 4 Przedmiary

Zal. 5 STWiORB_Berkowo

Zal. 5 STWiORB_Pamry

Zal. 12 Projekt budowlany Pamry

zal. 12 przekroj_podluzny_wylotu

Zal. 12. dzialki_6_zagospodarowanie

zal. 13 dzialki_344_zagospodarowanie

Zal. 13 Projekt budowlany Berkowo

zal. 13 przekroj_przez_oczyszczalnie

zal. 13 zbiornik_retencyjno_odparowujacy_A-A

zal. 13 zbiornik_retencyjno_odparowujacy_B-B

zal. 13 zbiornik_retencyjno_odparowujacy_rzut

______________________________________________________________________

Data opublikowania 14.09.2017 14:30

Ogłoszenie nr 500028655-N-2017 z dnia 2017-09-14 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zamówienia na: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pamry i Berkowo
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o.

Rodzaj przetargu: Roboty budowlane

Termin składania ofert: 2017-09-22, godzina: 10:00

Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. ul. Suwalska 20; 11-510 Wydminy

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500028655-N-2017
  2. modyfikacja SIWZ
  3. Odpowiedzi na pytania

______________________________________________________________________

Data opublikowania 22.09.2017 11:59

Dotyczy postępowania znak: FN.2620.1.2017 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Pamry i Berkowo”

Informacja z otwarcia ofert

______________________________________________________________________

Data opublikowania 29.09.2017 11:10

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY