WFOŚiGW w Olsztynie

Nazwa zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pamry i Berkowo”

Koszt kwalifikowany zadania: 595 800,00 zł

Forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Olsztynie: pożyczka 406 000,00 zł

„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”

Opis zadania: Inwestycja budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Pamry i Berkowo

odnośnik do strony: www.wfosigw.olsztyn.pl