WFOŚiGW w Olsztynie

Nazwa zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pamry i Berkowo”

Koszt kwalifikowany zadania: 595 800,00 zł

Forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Olsztynie: pożyczka 406 000,00 zł

„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”

Opis zadania: Inwestycja budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Pamry i Berkowo

odnośnik do strony: www.wfosigw.olsztyn.pl


Nazwa zadania: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wydminach

Koszt kwalifikowany zadania: 4.146.340,47 zł

Forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Olsztynie: pożyczka 928.987,23 zł

„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”

Opis zadania: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wydminach

odnośnik do strony: www.wfosigw.olsztyn.pl