Zmiana cen dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni spółka z o.o. ul. Suwalska 20 11-510 Wydminy informuje, że od 1 lutego 2019r. ulegają zmianie ceny dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wydminy w związku z podjętą w dniu 28 grudnia 2018r. Uchwałą NR IV/21/2018r. Rady Gminy Wydminy w sprawie dopłaty do ceny  1 m3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Ceny uchwalonych dopłat od dnia 01. 02. 2019r. wynoszą :

  • dla odbiorców usług Grupy 1 dopłaty do ceny 1 m3 dostarczonej wody w wysokości  0,66 zł netto
  • dla odbiorców usług Grupy 1 dopłaty do cen 1 m3 odprowadzanych ścieków w wysokości  3,60 zł netto.

W celu wyliczenia aktualnej ceny dostarczanej wody i ceny odprowadzanych ścieków dla odbiorcy należy cenę z taryfy pomniejszyć o obowiązującą cenę dopłaty.

Jednocześnie przypominamy, że od dnia 18 maja 2019r. wchodzą w życie kolejne ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zgodnie z ogłoszona taryfą